John_Beebe-reklama-3

Džona Bībī seminārs Rīgā

Piedāvājam unikālu iespēju – izprast kompleksus ar psiholoģisko tipu palīdzību un padziļināti iepazīities ar psiholoģisko tipoloģiju, kuru izstrādājis K.G.Jungs un mūsdienās ir attīstījis Džons Bībī (John Beebe).

Džons Bībī, bijušais K. G. Junga Institūta San Francisco prezidents, ir grāmatu “Energies and Patterns in Psychological Type: The Reservoir of Consciousness”un “Integrity in Depth” autors.

Viņš ir arī “The Presence of the Feminine in Film”  līdzautors un “The Question of Psychological Types: The Correspondence of C. G. Jung and Hans Schmid-Guisan, 1915-1916” līdzredaktors.

Džona Bībī “astoņu funkciju – astoņu arhetipu” modelis ir plaši citēts un izmantots. Viņs ir zināms, kā Junga tipoloģijas izmantošanas entuziasts kino analīzē.

Neapzinātie kompleksi var sākt tikt integrēti tad, kad mēs spējam tos identificēt, iemācāmies saprast un “runāt” to valodā. Katrs komplekss mēdz lietot valodu un vērtības, kas raksturīgas vienam no astoņiem apziņas tipiem, kurus definējis Jungs. Līdz ar to iepazīšanās ar šiem astoņiem tipiem mums palīdzēs nonākt kontaktā ar šīm autonomajām un bieži vien no apziņas attalinatajām psihes daļām. Šis seminārs palīdzēs psihoterapeitiem izmantot zināšanas par tipoloģiju un par arhetipiem, lai veicinātu jūtīgumu gan pret klientu ievainojamākajām, gan spēcīgakajām psihes daļām, lai paredzētu situācijas, kurās kompleksi var aktivēties, un lai virzītu klientus uz neapzināto kompleksu atpazīšanu un integrāciju.

Seminārs notiks 2018. gada 29.-30.maijā Nacionālās bibliotēkas telpās no 9.30 līdz 18.00.

Tiks nodrošināta tulkošana latviešu valodā.

Dalības maksa 110 eiro, piesakoties un apmaksājot avansu 40 eiro apmērā līdz 15.maijam, 140 eiro – piesakoties pēc 15.maija.

Pieteikšanās, rakstot inese.ruka@gmail.com (tālr.+37126495426 Inese Ruka) un iemaksājot avansu (neierašanās gadījumā netiek atmaksāts).

Rekvizīti:

Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība

Reģ.Nr: 40008210282

Adrese: Kr.Valdemāra 9-6, Rīga, LV-1010

Konts: LV45HABA0551036671512

Lūdzam šo informāciju izplatīt interesentiem!

Ar cieņu,Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība