Junga analītiskā psihoterapeite apmācībā

Bērnu psihoanalīzes apmācībā

Sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja

Sertificēta supervizore, lektore

 

Akadēmiskā izglītība:

2006.-2008.

Studijas sociālā darba profesionālā maģistra programmā Psihosociālā darba specializācijā Rīgas Stradiņa universitātē.

1994.-1998.

Studijas sociālā darba profesionālā bakalaura programmā SDSPA “Attīstība”

Profesionālā izglītība:

2015.-līdz šim

Apmācības Maskavas Junga analītiskās psiholoģijas asociācijas bērnu psihoanalīzes programmā.

2011.- līdz šim

Apmācības Junga analītiskajā psiholoģijā. Iegūstamā kvalifikācija: Junga analītiskais psihoterapeits.

2012.-2013.

Apmācības Marte Meo metodes izmantošanā. Iegūtā kvalifikācija: Marte Meo praktiķis

2005.-2007.

Izglītība Smilšu spēles terapijā. Kvalifikācija: Smilšu spēles terapijas metodes praktizētājs.

Darba jomas:

Junga analītiskās psihoterapijas un smilšu spēles terapijas metodes privātprakse;

Individuālo un grupas supervīziju privātprakse;

Lekciju un semināru vadīšana;

Pieredze ģimeņu ar bērniem sociālā darba, psihosociālā konsultēšanā no 2001. gada; smilšu spēles terapijas metodes praktizēšanā no 2003.gada; Supervizors sociālajiem darbiniekiem no 2005.gada. Semināru vadīšanas pieredze no 2000.gada. Psihoterapeita prakse no 2011.gada.

Kontakti:

Tālrunis: +371 26822040

Prakses vieta Vecrīgā

e-pasts ieva.lass@gmail.com

www.jungiansandplay.lv