brother-and-sister-janet-lavida

Tiek plānota Junga analītiskās psiholoģijas biedrības III vasaras nometne.

Nu jau trešo gadu tiek organizēta Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrības vasaras nometne. twins-janet-lavida

Šogad plānojam veltīt laiku iedziļinoties ļoti interesantā, ne tik bieži analizētā, tēmā par brāļu un māsu attiecībām. Attiecības ar māsām un/vai brāļiem ir nozīmīgas visā dzīves garumā, neatkarīgi vai mēs turpinām tās uzturēt mūsu dzīvē. Attiecības būtiski ietekmē gan dzimums, gan vecuma starpība starp brāļiem, māsām. Individuālās psiholoģijas pamatlicējs, psihoanalītiķis Alfrēds Adlers pierādīja, cik liela ietekme mūsu personības attīstībai un attiecībām ar citiem ir tam, kurš bērns pēc kārtas piedzimstam ģimenē – vienīgais, vecākais, vidējais, jaunākais. Vecākā un jaunākā brāļa un/vai māsas attiecību izpausmes atšķirsies.

Brāļu un māsu attiecības bieši ir sarežģītas. Tās ir pirmās attiecības, kurās piedzīvojam konkurenci par vecāku mīlestību, varu un attiecību konfliktus, bet tās ir arī attiecībās, kurās mācamies būt draugi un otra cilvēka pieņemšanu. Bieži tās ir  pirmās attiecības ar pretējo dzimumu. Brāļu un māsu tēma, protams, ietver arī dvīņu ciešās attiecības. Dvīņi ir īpašs fenomens un ietver plašu simboliku astroloģijā, alķīmijā un kultūras vēsturē. Ciešajā dvīņu saiknē ir kaut kas pat nedaudz mītisks. Junga analītiskās psiholoģijas skatījumā brāļu, māsu attiecības ir ļoti būtiskas, jo iezīmē noteiktas psiholoģiskās attiecības, kas nav līdzīgas ne ar māti, ne tēvu, ne partneri. Daudzās pasakas: Ansītis un Grietiņa, trīs tēva dēli, princeses māsas u.c., atspoguļo un palīdz labāk izprast vienu nozīmīgu mūsu dzīves daļu. Lasīsim, pētīsim, runāsim un būsim ar šīm īpašajām attiecībām vasarā. Par kopsavilkumu un jaunām idejām ziņosim tuvāk rudenim.

Sagatavoja Ieva Lāss

Abi zīmētie attēli: Janet Lavida, ASV