Junga analītiķis, psihoterapijas speciālists.

Atziņa, kas iedvesmo:

Nekas nav mūžīgi fiksēts, noteikts un sastindzis. Tāpēc ir tik labi apzināt atkal un atkal no jauna veidus un paņēmienus, kā satikt, ieraudzīt, saklausīt, atklāt sevi un citus…

Akadēmiskā izglītība:

1994.-1997.

Maģistra grāds psiholoģijā; kvalifikācija: klīniskais psihologs; Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

1989.-1990.

Izglītība vecumposmu un profesionālajā psiholoģijā; kvalifikācija: Praktiskais psihologs; Ļeņingradas Valsts universitāte

1978.-1983.

Maģistra grāds filozofijas specialitātē; kvalifikācija: filozofs, pasniedzējs

Profesionālā izglītība:

 

2011.-2015.

Apmācība Junga analītiskajā psiholoģijā, kvalifikācija: Junga analītiķe; Lietuvas Praktiskās psiholoģijas studiju centrs

2005.-2011.

Apmācība Junga analītiskajā psiholoģijā; kvalifikācija: Junga analītiskais psihoterapeits; Lietuvas Praktiskās psiholoģijas studiju centrs

2004.

Apmācība grupas vadīšanā vecāku apmācības programmai„ Bērna emocionālā audzināšna“

2002.-2003.

Izglītība psihodinamiskajā konsultēšanā; kvalifikācija: Prakses konsultants, Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts

1997.-1998.

Apmācības programma psihodrāmā, sociometrijā, grupu terapijā; kvalifikācija: asistenta līmenis grupu vadīšanā, psihodrāmā un sociometrijā

Darba jomas:

Individuālā un grupu psihoterapija, atbalsta grupas; konsultēšana un psihoterapija bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem; vecāku apmācības programmas ” Bērna emocionālā audzināšana” vadīšana; relaksācijas tehnikas, autogēnie treniņi.

Darba pieredze psihologa, psihoterapeita darbā 30 gadi

Kontakti:

Kronvalda bulvāris 10, Rīga;

e-pasta adrese: g.teivane@gmail.com