Open lecture of Jungian analyst Ursula Wirtz “Eros in relationships – gold mine or minefield”

Latvian Society for Jungian Analytical Psychology offers an opportunity on April 26, 2024 at 18:00-20:00 to participate in the open lecture of Jungian analyst Ursula Wirtz “Eros in relationships – gold mine or minefield”. We will explore the paradoxical power of Eros, which holds the promise of a goldmine but simultaneously threatens disaster and annihilation. Love and death are often violently acted out in relationships.

Seminar of Jungian analyst Ursula Wirtz “Transference and Countertransference in analytical relationship”

Latvian Society for Jungian Analytical Psychology offers an opportunityon April 27, 2024 to participate in the seminar of Jungian analyst Ursula Wirtz „Transference and Countertransference in analytical relationship. Traumatic and Erotic-sexual Transference and Countertransference dynamics”. We will discuss the complex dynamic of the analytic relationship and focus on traumatic and erotic-sexual transference and countertransference. Gender issues in working with trauma will be addressed.

Ursulas Wirtz lekcija “Eross attiecībās – zelta raktuves vai mīnu lauks”

Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība piedāvā iespēju 2024. gada 26. aprīlī plkst. 18:00-20:00 piedalīties Junga analītiķes Ursulas Wirtz atklātajā lekcijā “Eross attiecībās – zelta raktuves vai mīnu lauks”   Izpētīsim Erosa paradoksālo spēku, kurš sola zelta raktuves, bet vienlaikus draud ar katastrofu un iznīcināšanu. Attiecībās mīlestība un nāve bieži tiek izspēlēta vardarbīgi. Eross izraisa sajūsmu, …

Ursulas Wirtz seminārs profesionāļiem “Pārnese un pretpārnese analītiskajās/terapeitiskajās attiecībās”

Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība piedāvā iespēju 2024. gada 27. aprīlī piedalīties Junga analītiķes Ursulas Wirtz seminārā “Pārnese un pretpārnese analītiskajās/terapeitiskajās attiecībās. Traumatiskās un erotiski-seksuālās pārneses un pretpārneses dinamika.” Seminārā runāsim par analītisko/terapeitisko attiecību komplekso dinamiku un fokusēsimies uz traumatisko un erotiski-seksuālo pārnesi un pretpārnesi. Tiks apskatīti arī dzimumu jautājumi darbā ar traumu.

Anima un Animus

Katrā no mums savā individuālajā proporcijā mīt iekšējā sievišķā un iekšējā vīrišķā daļa. Gluži kā Iņ un Jaņ, tie viens otru papildina, mijiedarbojas un izdejo savu īpašo, neatkārtojamo deju mūsu dzīves realitātes laukumā. Ielūkosimies dziļāk, kā satikt un iepazīt tuvāk katru no šīm daļām.

Mātes un tēva acis

Tēma, kas ir tik ļoti aktuāla darbā ar vecākiem.

Jā, tas tiešām ir būtiski, ko bērns redz, vērdamies mātes un arī tēva acīs. Tas būtībā nosaka visu viņa iekšējo un ārējo realitāti, visu turpmāko dzīvi – Ego spēku/ vājumu un vai inflāciju.