Jungs visu savu analītiskās psiholoģijas teoriju ir radījis, iesaistot sevi pašu ilgstošā un  mērķtiecīgā izpētē. Pabijis dažus gadus “Animas līmenī”, viņš nonāca teritorijā,  kas psihes kartē vēl nebija iezīmēta un sastapa tur Patības arhetipu – fundamentālāko psihiskā veseluma un kārtības avotu. Šo procesu viņš ir detalizēti aprakstījis savā autobiogrāfijā, nodēvējot šo diezgan dramatisko laika posmu no 1916. līdz 1918. gadam par “konfrontāciju ar bezapziņu”. Iekšējās pašizpētes laikā Jungs ilustrēja un rūpīgi pierakstīja savus sapņus, fantāzijas un citus pārdzīvojumus dokumentā, ko vēlāk nosauca par “Sarkano grāmatu”. Kļuvis par terapeitu pats sev, viņš izstrādāja tehnikas, lai saglabātu pastāvīgu savu Ego-apziņu neapzinātā materiāla plūsmā – tehnikas, ko vēlāk izmantoja darbā ar pacientiem. Visplašāko un dziļāko Patības arhetipa aprakstu Jungs ir sniedzis grāmātā “Aion”, kas tika izdota viņa mūža nogalē 1951. gadā.

Patība ir centrālais jēdziens analītiskajā psiholoģijā,  Jungs to ir aprakstījis kā vienotības un veseluma arhetipu, kā vienlaikus personības regulējošo centru,

un tādu, kas atrodas aiz personīgās sfēras robežām, kā pieņēmumu, kas norāda uz psihes transcendento attiecību iespējām ar Dievu un kosmosu, ar kristāliem un dzīvniekiem, kā pretstatus vienojošu un simbolus veidojošu. Patībai tāpat kā visiem arhetipiem piemīt antinomisks – loģiski nesavienojams, antagonistisks raksturs. Patība ir robežjēdziens, kurš norāda uz ierobežotām cilvēka izziņas iespējām. Tā ir centrs, visu arhetipisko tēlu un iedzimto strukturēšanas, kārtības un integrācijas psihisko tendenču avots. Jungs Patības arhetipu aprakstīja kā numinozu, jo uzskatīja, ka Dieva tēls tajā mīt jau kopš pašiem cilvēces pirmsākumiem, un ka cilvēka dabai piemīt tieksme pēc garīgā satura, vēlme pēc kaut kā lielāka un dziļāka nekā Ego ikdienišķā dzīve. Viņš uzskatīja, ka arī viss dziedināšanas process balstās uz numinozitāti, ņemot vērā, ka arhetipu enerģijas un struktūras sevī nes milzīgu atjaunošanas potenciālu.

Sagatavoja Junga analītiskā psihoterapeite Guna Berga