Junga analītiskā psihoterapeite, klīniskā psiholoģe

Atziņa, kas iedvesmo: Ja mēs sākam izvairīties no savas dzīves izaicinājumiem, tad pamazām dzīve pārvēršas par cīņu ar rutīnu un nomāktību un, visbeidzot, pat cīņu ar savu veselību. Līdzsvars dzīvē meklējams kustībā, nevis mierā un sastingumā.

Akadēmiskā izglītība:

1996.-1999.

Maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā; Latvijas universitāte

1992.-1996.

Bakalaura grāds psiholoģijā; Latvijas universitāte

Profesionālā izglītība:

2005.- 2015.

Apmācība Junga analītiskajā psiholoģijā; kvalifikācija: Junga analītiskā psihoterapeite; Lietuvas Praktiskās psiholoģijas studiju centrs

Darba jomas:

Individuālās konsultācijas bērniem un pieaugušajiem klīniskās psiholoģijas jomā;

Psiholoģiskā izpēte;

Krīzes terapija.

Pieredze psihologa, psihoterapeita darbā: 15 gadi

Kontakti:

Tālrunis: +37129167619

e-pasts: ligal.@apollo.lv