Mag.psych., klīniskā psiholoģe un psihoterapijas speciāliste

Atziņa, kas iedvesmo: Mēs neesam šeit, lai iederētos, būtu labi līdzsvaroti vai kalpotu par piemēru citiem. Mēs esam šeit, lai būtu ekscentriski, atšķirīgi, varbūt dīvaini, varbūt vienkārši tālab, lai pievienotu mazo sevis gabaliņu lielajai esības mozaīkai. Kā dievi reiz paredzējuši, mēs esam šeit, lai arvien vairāk kļūtu par sevi.

(James Hollis)

Akadēmiskā izglītība:

  • Latvijas Universitāte / profesionālais maģistra grāds psiholoģijā / diploma nr.: PD

E 4743 / 2011.

  • SPPA / diploma nr. PDA 0111 / praktiskā psihologa kvalifikācija un profesionālais

bakalaura grāds psiholoģijā / 2005.

Profesionālā izglītība:

  • Izglītība Junga Analītiskajā Psihoterapijā /Lithuanian Studies Center of Practical

Psychology in cooperation with International Association for Analytical

Psychology/ 2011.-2019.

  • Apmācība Analītiskajā veģetoterapijā /Jacques Vaissac, Christine Zurcher,

Analytic Vegetotherapy, ApsySe/ 2007.-2013.

  • Izglītība Psihoorganiskajā analīzē / Francijas Psihoorganiskās Analīzes Skola /

L’École Française d’Analyse Psycho-organique / psihoterapeita sertifikāts nr.976

/ 2003.-2008.

Darba pieredze psihologa un psihoterapijas speciālistes darbā: 16 gadi

Darba jomas: individuāla psihoterapija pieaugušajiem un pusaudžiem privātpraksē,

grupu nodarbības sapņu analīzē, atbalsta grupas klientiem ar ēšanas traucējumiem.

Darba valodas: latviešu, krievu, angļu, franču

Kontakti:

e-pasts: jansone.ginta@gmail.com

tel.: +37129277533

Rīga, Meža iela 4a