Biedrības mērķi

Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas (LJAP) biedrības  galvenie mērķi ir veicināt Latvijas Junga analītisko psihoterapeitu profesionālo attīstību un popularizēt Junga analītisko psiholoģiju Latvijā.

Biedrības izveide un attīstība

2005. gada vasarā Lietuvas analītiskās psiholoģijas institūtā, Junga analītiķes Gražinas Gudaites vadībā, tika uzņemti  “1-Rīgas grupas” dalībnieki no Latvijas.  14 ieinteresētu un aizrautīgu profesionāļu grupa – psihologi, psihoterapeiti un sociālie darbinieki, pirmie no Latvijas, aizsāka savu kopīgo un individuālo ceļu, iepazīstot, atklājot un mācoties Junga analītisko psiholoģiju. Šīs mācību grupas dalībnieki kļuva par Junga analītiskās psiholoģijas biedrības dibinātājiem. Pirmie Junga analītiskie psihoterapeiti, no kuriem daudzi vēlāk kļuva arī par pirmajiem Junga analītiķiem Latvijā.

Sešu gadu laikā desmitiem reižu mērojām ceļu Rīga- Viļņa- Rīga, lai klausītos aizrautīgas lekcijas, bagātinātos supervīzijās pasaulē atzītu Junga analītiķu, cienījamu un brīnišķīgu personību vadībā: Murray Stein, Gert Sauer, Tomm Kelly, Katrin Asper, John Beebe, Ursula Wirtz, Verena Kast, John Hill, Joe Cambray un citu. Viņi sniedza mums ne tikai zināšanas, iedvesmu un prakses piemērus, bet arī cilvēcīgu atbalstu, analītiskās psihoterapijas darbu uzsākot. Lielu ieguldījumu mūsu izglītībā snieguši arī lietuviešu kolēģi: Gražina Gudaite, Goda Rukšaite, Algirtas Petronis, Anžela Rybakoviene, Ieva Bieliauskiene u.c., kuri iepazīstināja ar savu pieredzi un pētījumiem analītiskajā psiholoģijā, tieši Baltijas reģionam raksturīgajā un kopīgajā, kā arī pārraudzīja un joprojām pārrauga mūsu darbu. Kā neaizmirstamas palikušas mūsu vēlās vakariņas un sarunas pie apaļā galda viesu mājā „ Saules namai“, kur visus gadus, seminārus apmeklējot, nakšņojām mājīgā atmosfērā.”

Junga analītiskās psihoterapijas sertifikātus saņēmušas Guna Berga, Guna Čače, Ginta Teivāne, Ginta Ratniece, Inese Ruka, Ramona Gredzena, Līga Būtnāre, Vera Šcerbakova.

Junga analītiķa sertifikātu ir saņēmušas Ginta Teivāne, Inese Ruka, Ramona Gredzena, Vera Ščerbakova, Guna Berga, Ginta Ratniece.

2011. gadā mācības Junga analītiskajā psihoterapijā Lietuvā uzsāka “2-Rīgas grupa”. Pēc pirmajiem diviem ievada kursa gadiem, šai grupai pievienojās kolēģi no Lietuvas un Baltkrievijas, tādejādi iegūstot plašāku kultūrtelpas apmaiņu un pieredzi, lai turpinātu mācības vēl piecus gadus. 2018. gada vasarā Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas saimei pievienojās vēl 5 Junga analītiskie psihoterapeiti. Šis gads kļuva nozīmīgs arī Lietuvas analītiskās psiholoģijas biedrībai, jo tās struktūrvienības – Junga analītiskās psiholoģijas institūta – mācību programma pēc vairāku gadu sagatavošanas darbiem tika akreditēta Starptautiskajā Junga analītiskās psiholoģijas asociācijā (The International Associationfor Analytical Psychology, IAAP, https://iaap.org)

Mūsu grupas skaitļa “2” simbolisms ir atbilstošs.  Septiņu gadu laikā mūsu grupa piedzīvoja daudzas dinamiskas transformācijas gan dalībnieku sastāvā, gan mūsu personiskajās dzīvēs, kā arī 2014. gadā sajutām pirmās ietekmes, kā mainās drošība mūsu reģionā. Junga analītiskās psiholoģijas skatījums uz cilvēka individuācijas ceļu kolektīvajā telpā kļuva par atbalstošu rīku, lai izprastu tā laika procesus un liktu nozīmīgus pamatus,  sagaidot nākamās krīzes, par kurām tolaik vēl tikai bija intuitīvas priekšnojautas.”

 

Kā Junga analītiskie psihoterapeiti 2018.gadā mācības pabeidza – Nika Berne, Ieva Ozola, Iveta Upeniece, Ginta Jansone.

Kā Junga analītiķis mācības ir pabeigusi Iveta Upeniece. Pārējie kolēģi vēl ir procesā.

2016. gadā savu mācību ceļu Lietuvā aizsāka 3.grupa.

Grupā bija Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Ukrainas pārstāvji. Bija iespēja ne tikai apgūt analītiskās psihoterapijas dziļumus profesionālu pasniedzēju vadībā, bet arī, kopā studējot, savstarpēji bagātināties dažādām kultūrām. Mūsu grupa piedzīvoja pirmo lielo satricinājumu, kas vienā dienā burtiski apgrieza visu pasauli kājām gaisā – pasaule iepazinās ar COVID-19. Bijām spiesti apgūt jaunus sazināšanās un komunikācijas ceļus. Mācības pabeidzām attālinātā režīmā, no kā cieta grupas kopā būšana.”

2021. gadā mācības Junga analītiskajā psihoterapijā pabeidza un sertifikātus saņēma četri grupas dalībnieki – Iveta Gēbele, Roza Džamaldajeva, Olga Broka, Lora Priedola.

Biedrības darbība un attīstība

Kopš biedrības dibināšanas esam aicinājuši uz Latviju tādus pieredzējušus un starptautiski atpazīstamus Junga analītiķus kā Marejs Steins, Urzula Wirtza, Gerds Sauers, Kristīna Čelinska, Džons Bibī, Goda Rukšaite, Gražina Gudaite, organizējot vairāku dienu seminārus un supervīzijas. 2023. gada  novembrī tika izdota pirmā LJAP biedrības grāmata “Ceļā ar pasaku. Tautu brīnumpasakas Junga analītiskās psiholoģijas skatījumā”. Katru gadu organizējam LJAP biedrības vasaras nometnes, kuras veltītas kādai izvēlētai tēmai.

Šie nosauktie padarīto darbu virzieni, kā arī mūsu katra ikdienas terapeitiskā prakse, grupas kopā sanākšanas diskusijās un kovīzijās iezīmē mūsu darbības veidu, lai popularizētu Junga analītiskās psiholoģijas idejas.

Kopš 2023. gada esam aizsākuši mūsu attīstības nākamo soli – iestāšanos Starptautiskajā Junga analītiskās psiholoģijas asociācijā kā pilntiesīgiem biedriem.

Mācības, terapeitiskais darbs un būšana Junga analītiskās psiholoģijas telpā ir kā aizraujošs un nebeidzams ceļojums, kurā ir savi kāpumi un kritumi, ceļinieka nogurums un atjaunota iedvesma doties ceļā. Aizvien dziļāk iepazīstot K.G. Junga  psiholoģiju, izpratni par psihes struktūru, kur līdzās apziņas centram neatsverami liela nozīme tiek piešķirta bezapziņas dzīlēm, kas katram aktualizē savu personīgo individuācijas ceļu. Taču, bagātinoties individuāli, mēs kļuvām vienotas arī kā grupa. Grupa, kas izjūt sevī spēku un vēlmi dalīties zināšanās, kā arī dalīties savā interesē un aizrautībā par Junga analītiskās psiholoģijas bezgalīgajām dzīlēm un viedumu.

Biedrības dibinātāji

Ginta Teivāne, Guna Berga, Guna Čače, Vera Ščerbakova Batņa, Ieva Bite, Inese Ruka, Ramona Gredzena, Ginta Ratniece, Līga Būtnāre.

Pilns biedru saraksts ir pieejams sadaļā Speciālisti.

LJAP statūti (2013)

LJAP ētikas kodekss

LJAP biedrības Sertifikācijas un resertifikācijas nolikums