Mg. Psych. Klīniskā un Izglītības psiholoģe,

Junga analītiskā terapeite, psihoterapijas speciāliste,

Smilšu spēles terapijas praktizētāja

 

Atziņa, kas iedvesmo:

Būt apmierinātam nozīmē ne tikai saņemt to, ko vēlaties, bet arī vēlēties to, ko saņemat.

/R. Džonsons/

Akadēmiskā izglītība:

2005. – 2009. Profesionālais maģistra grāds profesiju psiholoģijā, Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola

1994. – 1999. Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

1994. – 1999. Kvalifikācija skolas un ģimenes psihologs, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Profesionālā izglītība:

2005. – 2013. Izglītība Junga analītiskajā psiholoģijā, Lietuvas praktiskās psiholoģijas studiju centrs, Viļņas Universitātes Klīniskā un organizāciju psiholoģijas fakultāte. Kvalifikācija: Junga analītiskais psihoterapeits

2005. – 2007. Izglītība Smilšu spēles terapijā. Kvalifikācija: Smilšu spēles terapijas praktizētājs

1999. – 2002. Izglītība bāzes kurss psihodinamiskajā psihoterapijā. Rīgas Medicīnas pēcdiploma izglītības institūts

Darba jomas:

Darbs ar bērniem (no 7 gadu vecuma), pusaudžiem, pieaugušajiem un pāriem

Darba pieredze: no 1999. gada

Kontakti:

+371 29605119, e-pasts: guna.cace@gmail.com
Baznīcas iela Nr. 9, Kuldīga