LPB sertificēta psihoterapijas speciāliste, Junga analītiķe, supervizore un lektore

 

Atziņa, kas iedzvesmo:

Mēs sastopam savā dzīvē tās grūtības, kuras esam gatavi risināt.

 

Akadēmiskā izglītība:

2005.-2007.

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā; Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

1990.-1994.

Bakalaura grāds psiholoģijā; Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

1985.-1990.

Dabas zinātņu maģistra grāds matemātikā; Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte

Profesionālā izglītība:

2005.- 2015.

Apmācība junga analītiskajā psiholoģijā; kvalifikācija: Junga analītiskā psihoterapeite; Lietuvas Praktiskās psiholoģijas studiju centrs

2003.- 2004.

Apmācības programma eksistenciālās psihoterapijas supervīzijā; kvalifikācija: Supervizors; Lietuvas Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts

1996.-1999.

Apmācības programma „ Eksistenciālā psihoterapija“; kvalifikācija: psihoterspeits: Lietuvas Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts

1994.- 1996

Apmācības kurss „ Psihoterapijas pamati“

1993.-1998

Francijas psiho-organiskās analīzes skola; kvalifikācija: Psihoterapeits

Darba jomas:

Individuālā un grupu psihoterapija un supervīzijas privātpraksē;

Psihoterapijas pasniegšana Baltijas Psihoorganiskās analīzes Centrā un Lietuvas Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā

Pieredze psihologa, psihoterapeita darbā: 25 gadi

Kontakti:

Tālrunis: +37129149292;

e-pasts: ginta.ratniece@apollo.lv