Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība

Valdes priekšēdētāja:
Ramona Gredzena
Tel.: +371 29116575

Valdes vice-priekšsēdētāja:
Iveta Upeniece

Valde:
Ginta Teivāne
Guna Berga
Inese Ruka
Ginta Jansone
Iveta Gēbele

Sertifikācijas komisija:
Ieva Ozola
Nika Berne
Ginta Ratniece

Ētikas komisija:
Inese Jansone
Ginta Teivāne
Guna Berga

Rekvizīti:
Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība
Reģ.Nr: 40008210282
Adrese: Kr.Valdemāra 9-6, Rīga, LV-1010
Konts: LV45HABA0551036671512