Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība

Valdes priekšēdētāja:
Ramona Gredzena
Tel.: +371 29116575

Valde:
Ginta Teivāne
Guna Berga
Inese Ruka
Iveta Upeniece
Ginta Jansone

Sertifikācijas komisijas vadītāja:
Guna Berga

Rekvizīti:
Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība
Reģ.Nr: 40008210282
Adrese: Kr.Valdemāra 9-6, Rīga, LV-1010
Konts: LV45HABA0551036671512