Junga analītiskās psihoterapijas speciāliste

LPB sertificēta psihoterapijas speciāliste

Smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja

Sertificēta supervizore, lektore

 

Akadēmiskā izglītība:

 

2006.-2008.

Studijas sociālā darba profesionālā maģistra programmā Psihosociālā darba specializācijā Rīgas Stradiņa universitātē.

1994.-1998.

Studijas sociālā darba profesionālā bakalaura programmā SDSPA “Attīstība”

Profesionālā izglītība:

2015.-2017.

Apmācības Maskavas Junga analītiskās psiholoģijas asociācijas bērnu psihoanalīzes programmā.

2011.- 2018.

Apmācības Junga analītiskajā psihoterapijā. Iegūstamā kvalifikācija: Junga analītiskais psihoterapeits.

2012.-2013.

Apmācības Marte Meo metodes izmantošanā. Iegūtā kvalifikācija: Marte Meo praktiķis

2005.-2007.

Izglītība Smilšu spēles terapijā. Kvalifikācija: Smilšu spēles terapijas metodes praktizētājs.

2005.-2006.

Izglītība supervīzijā. Latvijas universitāte. Kvalifikācija: Supervizors.

Darba jomas:

Junga analītiskās psihoterapijas un smilšu spēles terapijas metodes prakse;

Individuālo un grupas supervīziju prakse;

Lekciju un semināru vadīšana;

Pieredze ģimeņu ar bērniem sociālā darba, psihosociālā konsultēšana no 2001. gadasmilšu spēles terapijas metodes praktizēšanā no 2005.gada; Supervizors sociālajiem darbiniekiem no 2005.gada. Semināru vadīšanas pieredze no 2000.gada. Psihoterapeita prakse no 2011.gada.

Kontakti:

Tālrunis: +371 26822040

Prakses vieta: Lāčplēša iela 14, Rīga

e-pasts ievas.ozolas@gmail.com

mājas lapa: www.jungian.lv