Junga psihoanalītiķe

 

Atziņa, kas iedvesmo:

Ikviens mēs esam unikāla daļa no lielā Visuma, kas dzīvo, elpo, pulsē, vibrēun skan kā saskanīgs orķestris. Ticu, ka mūsu spēkos ir ieklausīties sevī, lai sadzirdētu, saprastu unapzināti atrastu savu instrumentu, vietu, noticētu un ļautos šim pasaules mūžīgajam skaņdarbam.

Izglītība:

2011.-2017. Starptautiskās analītiskās psiholoģijas asociācijas (IAAP) un Lietuvas
analītiskās psiholoģijas asociācijas (LAPA) Router Training Program.
Sertifikāts Nr. 1(18)2017/10/30. Junga psihoanalītiķa kvalifikācija

2005.-2014. Lietuvas Praktiskās psiholoģijas studiju centrs. Viļņas Universitātes Klīniskās
un organizāciju psiholoģijas fakultāte. Sertifikāts Nr. AP-32. Analītiskā
psihoterapeita kvalifikācija.

2014.-2015. Psihiatrija un psihofarmakoloģija. Rīgas Geštalta institūts. Sertifikāts Nr.
02P/2015

2011.-2012. Kundalini Research Institute. Jogas skolotāja kvalifikācija

1999.-2003. Sociālā darba un pedagoģijas augstskola „Attīstība“. Diploma Nr. 000663

1989.-1994. Latvijas universitātes Svešvalodu fakultāte

Dalība profesionālajās organizācijās:

Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība. https://www.jungabiedriba.lv
Lietuvas analītiskās psiholoģijas asociācija (LAPA). http://www.lapa.lt
Starptautiskā analītiskās psiholoģijas asociācija (IAAP). https://iaap.org

Darba joma:

Junga analītiskā psihoterapija. Pieredze kopš 2007. gada

Darba valodas:

latviešu, angļu, krievu

Kontakti:

Tālrunis: +371 29116575, e-pasts: ramona.gredzena@gmail.com