index

KULTŪRAS TRAUMA UN TĀS DZIEDINĀŠANA

Starptautiska konference

KULTŪRAS TRAUMA UN TĀS DZIEDINĀŠANA

Starpdisciplinārs redzējums

2019. gada 20., 21. septembrī

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zāle

 

 

“no savām mazajām sāpēm

es darinu lielas dziesmas”​​ (K.Skujenieks)

 

Aizvadītā Latvijas valsts simtgade ir bijis nozīmīgs atskaites punkts mūsu tautas pagātnes analīzei, šodienas spēka apzināšanai un nākotnes perspektīvu iezīmēšanai. Junga analītiskās​​ psiholoģijas​​ redzējumā šos laikus saista kāds nozīmīgs uzdevums – kultūras traumas dziedināšana. Kāpēc par to vajadzētu runāt tagad, kad pasaules kari, okupācijas, represijas, izsūtīšanas, piespiedu došanās trimdā un dzīve padomju režīmā jau sen aiz muguras? Izrādās, ka traumatiskā pieredze – sašķelta, noliegta, dziļi slēpta, noklusēta, varbūt racionalizēta, bet kopumā neintegrēta – tiek nodota​​ pēcnācējiem​​ ar starppaaudžu pārneses palīdzību. Rezultātā mūsdienu cilvēka psihē šis neapzinātais mantojums mēdz ieņemt gana lielu vietu un turpināt savu destruktīvo darbību. Cilvēks izdzīvo, bet viņa radošums ir bloķēts un individuācijas process ir ierobežots.

 

Ar traumas jēdzienu psihoterapijā saprot notikuma piedzīvošanu kā dzīvībai bīstamu, savukārt kultūras traumas gadījumā tas attiecas ne tikai uz indivīdu, bet uz veselu tautu. Atšķirībā no individuālās - kultūras trauma skar daudz dziļākus psihes slāņus, un traumatogēnais aģents ir ne tikai individuālas dabas, bet arī kultūrā identificēts ienaidnieks, un to rada ne tikai paša piedzīvota trauma, bet arī piederība upura grupai. Situāciju vēl sarežģītāku padara priekšteču saistība ar varmāku grupu vai abām paralēli, kas lielajos laikmeta griežos bieži vien ir bijusi izvēle neizvēloties.

 

Kultūras traumas dziedināšana šai sakarā nozīmē tās klusā ceļojuma pārtraukšanu vai vismaz tās ietekmes mazināšanu, dodot iespēju cilvēkiem palielināt ne tikai savu ārējo, bet arī​​ iekšējo brīvību, atbrīvoties no šīs traumas kompleksiem, kas mūsos mēdz būt, bet par kuru esamību bieži vien pat nenojaušam. Laiks kā tāds nedziedina, tas ir nepieciešams, bet ne pietiekams faktors šajā procesā. Tikpat nepieciešami ir arī dažādu profesiju pārstāvji – vēsturnieki,​​ sociologi,​​ antropologi, teologi, mākslinieki un psihoterapeiti, kas, veidojot pēc iespējas plašāku spektru kultūras traumas un tās dziedināšanas vienotā redzējumā, ir aicināti piedalīties arī šajā konferencē.

 

 “Būtiskas politiskas, sociālas vai reliģiskas pārmaiņas lielas sociālās grupas vai tautas dzīvē vienmēr ietver sevī psiholoģiskās attieksmes maiņu. Lai arī nereti tās​​ tiek saistītas tikai ar ārējiem cēloņiem, tomēr man šķiet, ka ārējie apstākļi bieži vien kalpo tikai kā iemesls jaunai attieksmei pret dzīvi un pasauli, kas ilgi gatavota bezapziņā, lai kļūtu acīmredzama.” (K.G. Jungs)

 

Konferenci organizē​​ 

 

 

Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība (LJAP)

 

 

Konferences valodas:​​ latviešu un angļu. Tiks nodrošināts​​ sinhronais​​ tulkojums.

 

 

 

 

 

Programma

Par runātājiem

 

Maksa par dalību konferencē:

120 Eur

studentiem un pensionāriem – 90 Eur

skolēniem – 60 Eur

 

Informācija par rēķiniem: ivetaupe@inbox.lv

Par organizatoriskiem jautājumiem: jansone.ginta@gmail.com, +37129277533

 

Rekvizīti:
Latvijas Junga analītiskās psiholoģijas biedrība
Reģ.Nr: 40008210282
Adrese: Kr.Valdemāra 9-6, Rīga, LV-1010
Konts: LV45HABA0551036671512